Tôn Mát

2013-11-29T04:05:00+07:00

Tấm lợp Tôn Mát cách âm cách nhiệt được cấu tạo bởi 3 lớp: