Tôn Cách Nhiệt

Tôn Lạnh

2013-11-29T07:09:00+07:00

TÔN LẠNH  Tôn lạnh là từ được dùng trước 1975 tại Miền Nam Việt Nam

Tôn Lạnh2013-11-29T07:09:00+07:00

Tôn Mát

2013-11-29T04:05:00+07:00

Tấm lợp Tôn Mát cách âm cách nhiệt được cấu tạo bởi 3 lớp:

Tôn Mát2013-11-29T04:05:00+07:00