Thung-Xop-Dung-Thuc-Pham
Mốp Xốp Cách Nhiệt

Thùng Xốp Đóng Thủy Sản

Nguyên liệu sản xuất thùng xốp Thùng xốp được làm từ hạt nhựa EPS nguyên sinh được kích nở thông qua nhiệt độ 90C kích nở từ 20 đến 50 lần. Tiếp theo cho vào [Đọc tiếp]